İptal ve İade

 


Genel


Müşteri tarafından satın alınan ürün/ürünlerin iade şartları 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 27/5/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri çerçevesindedir.


Satın alınan her bir ürün, yasal süreyi aşmamak kaydı ile müşterinin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,  Müşteriler sözleşmeyi sona erdirebilir.


Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.


Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, Buyuluhazine.com bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak müşteriye bu durumu bildirmek zorundadır.  14 gün içinde de toplam bedel Müşteri’ye iade edilmek zorundadır.


Müşteri, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Buyuluhazine.com’un ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.


Ürün teslim edildikten sonra, müşterinin ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Buyuluhazine.com'a ödenmez ise, Müşteri, sözleşme konusu ürünü Buyuluhazine.com’a iade etmek zorundadır.

 

Buyuluhazine.com’un öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Müşteri’ye bildirilir. Müşteri, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Müşteri siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Müşteri, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın müşterinin hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.


Müşteri, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. MÜŞTERİ , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korumak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

   

  Ürün/Ürünler; orijinal ambalajı, varsa promosyon ürünü ile birlikte ulaştırılması gerekmektedir. Varsa koruma bandının çıkarılmamış olması, ürünün/ürünlerin işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmış olması ve ambalajı ile ürünün hasar görmemiş olması gerekmektedir.


  Ürünün satın alındığı tarihte bulunan kampanya dahilinde hediye edilen ürün, hizmet, fırsat, indirim ve haklar; cayma hakkının kullanılması durumunda, eksiksiz, hasarsız ve kullanılmamış olarak iade edilmelidir. Aksi takdirde faydalanılan tutar ya da verilen zarar miktarı iade tutarından düşülür.


  Müşteri ürününü/ürünlerini teslim aldığı veya siparişi verdiği tarihinden itibaren (“Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” ile ürününün/ürünlerinin kusurlu/arızalı/bozuk olması halleri haricinde)14 (on dört) gün içinde aşağıda iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayarak iade edebilir.

  Adres: Beştepe Mahallesi Nergiz Sokak VIA FLAT Plaza 7/2 Ofis No:27 Yenimahalle/ANKARA

  E-mail: info@buyuluhazine.com

   

  Müşteri, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.


   Hasarlı veya kırık şekilde teslim edilen ürünlerin iade edilebilmesi için kargo görevlisiyle birlikte “Hasar Tespit Tutanağı” düzenlenmesi gerekmektedir. “Hasar Tespit Tutanağı” düzenlenmeyen ürünler için Buyuluhazine.com iade sorumluluğu kabul etmemektedir.


   Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Buyuluhazine.com 'a iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

    

   Kişiye veya MÜŞTERİ’ ye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise) iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.


   İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.


   Buyuluhazine.com, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve MÜŞTERİ’yi borç altına sokan belgeleri MÜŞTERİ’ ye iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.


   MÜŞTERİ’ nin kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa MÜŞTERİ kusuru oranında Buyuluhazine.com’ un zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan MÜŞTERİ sorumlu değildir.


   Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Buyuluhazine.com tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

     


   Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

    

   MÜŞTERİ’nin isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, MÜŞTERİ’ye teslim edilmesinin ardından MÜŞTERİ tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının MÜŞTERİ tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.


   Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.


   MÜŞTERİ, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini MÜŞTERİ’den talep edebilir ve her koşulda MÜŞTERİ’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, MÜŞTERİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı Buyuluhazine.com’un uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

     


   Kutu Aboneliklerinde İade Süreci


   Sürpriz kutu aboneliklerinde, on dört (14) günlük süre aboneliğe ait ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren başlar. Eğer sürpriz kutu on dört gün içerisinde müşteriye ulaştırılmışsa mal ambalajı açılmamış şekilde iade edilmelidir. Herhangi bir hasarlı ve/veya eksik ürün ya da hasarlı ve/veya eksik ambalaj iade ya da takas edilemez. Sürpriz kutu, ambalajı açılmamış eksiksiz olarak geri gönderilmesi gereklidir. Bu durumda kargo ücreti gönderene aittir.


   Aboneliğin, abonelik süresi devam ederken iptal edilmesi durumunda; müşterinin aboneliğin iptal edildiği tarihe kadar müşteriye gönderilen sürpriz kutuların fiyatları “Hemen Al” fiyatı üzerinden hesaplanır; kargo ücretlerinin Buyuluhazine.com tarafından karşılandığı abonelik paketlerinde Buyuluhazine.com tarafından karşılanan kargo ücretleri de hesaplanarak bu miktara ilave edilir ve müşterinin yaptığı ön ödemeden düşülür. Geriye kalan miktar ise müşteriye iade edilir. İade işlemi sebebiyle doğan masraflardan müşteri sorumludur.


   Kutu ve/veya içerikleriyle ilgili iadeye konu şikayetlerin kutu teslimatından itibaren 3 iş günü içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. Bu süreden sonra bildirilen şikayetler dikkate alınmayacaktır.

    

   Kutu içeriklerinde arıza veya kusur olması durumunda kutu ve tüm kutu içeriği iade alınarak müşteriye mevcut stok adetleri dâhilinde yeni bir kutu gönderilir. Kutu stokları tükenmişse müşteriye sonraki ayın kutusu ücretsiz olarak gönderilir.